Vážení zákazníci,
přečtěte si prosím důležitou novinku - zrušení táry.

 

Vážení zákazníci,


na základě nového Nařízení EU č. 2019/1148, které je platné od  1.2.2021, si dovolujeme Vám v předstihu zaslat Prohlášení zákazníka.

Stáhnout prohlášení


K odběru níže uvedených položek z našeho sortimentu je nutné toto Prohlášení zákazníka kompletně vyplnit a nechat podepsat zástupcem společnosti (jednatelem) nebo zplnomocněnou osobou, popřípadě zaměstnancem, jehož pracovní zařazení jej opravňuje k podpisu (zpravidla řídící pracovník). Kopie zplnomocnění musí být přiložena.


Vyplněné prohlášení prosím zašlete na mail:
objednavky@kulich.cz.
 
Na základě vyplněného Prohlášení zákazníka Vám můžeme prekurzory výbušnin podléhající omezení po 1.2.2021 prodat. 
 
Seznam položek obsahujících prekurzory výbušnin podléhajících omezení:
Kyselina dusičná – obsah nad 3% hm.
Peroxid vodíku – obsah nad 12% hm.
Kyselina sírová – obsah nad 15% hm.
Pesteril 5, Persteril 15 – obsah peroxidu vodíku nad 12% hm.
Kalii perchloras – obsah chloristanu draselného nad 40% hm.
Roztok kyseliny chromsírové – obsah kyseliny sírové nad 12% hm.

 


Jsme významným českým výrobcem a dodavatelem  nejširšího sortimentu farmaceutických surovin, léčivých přípravků, čistých a speciálních chemikálií, zdravotnického, obalového a pomocného materiálu, laboratorních potřeb a volně prodejného sortimentu do:

  • lékáren
  • zdravotnických zařízení
  • vědeckých a výzkumných pracovišť
  • laboratoří
  • školství
  • dalších subjektů v ČR a EU.

 

NWEwNz