DOKUMENTY KE STAŽENÍ
CERTIFIKÁT SDP PRO DISTRIBUTORA LÉČIV /CERTIFICATE OF GDP COMPLIANCE OF A WHOLESALE DISTRIBUTOR

Kliknutím zde stáhnete soubor

Vydal: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV v Praze dne 10.07.2017 / sp. zn.: sukls53568/2017


ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ KONCESE PRO PRODEJ KVASNÉHO LIHU, KONZUMNÍHO LIHU A LIHOVIN

Kliknutím zde stáhnete soubor

Vydal Magistrát města Hradec Králové 26.11.2013


ROZHODNUTÍ O PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ, SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Kliknutím zde stáhnete soubor

Vydal Magistrát města Hradec Králové 26.11.2013


REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, VRATKA

Reklamační podmínky - Kliknutím zde stáhnete soubor

Formulář vratka - Kliknutím zde stáhnete soubor

Hradec Králové 11.01.2017


OSVĚDČENÍ O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ EKOKOM za rok 2017

Kliknutím zde stáhnete soubor

Vydala společnost EKOKOM v Praze dne 17. 03. 2017


OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

Kliknutím zde stáhnete soubor

Vydala společnost EKOKOM v Praze dne 21. 5. 2014


ODliM